Gallyazó-daraboló

ALAPADATOK

Képzés típusa:

Szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés

Programkövetelmény száma:

08212001

Bemeneti feltételek:

  • alapfokú iskolai végzettség
  • szakmai előképzettség nem szükséges
  • foglalkozás egészségügyi szakellátó által kiállított alkalmassági igazolás

A szakképzettséggel ellátható munkaterület, munkakör leírása:

Gallyazó-daraboló olyan szakember, aki az állami és magánerdőben gallyazást, darabolást
végez. Fakitermelő vállalkozások olyan alkalmazottja, aki vágásterületen és rakodón gallyaz,
darabol, szükség esetén felkészít és készletez.
Kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és karbantart. Elvégzi a
felkészítési és készletezési műveleteket. Csak 6-cm-nél kisebb átmérőjű fát dönthet. Az erdőben
előforduló leggyakoribb fa- és cserjefajokat felismeri, meg tudja különböztetni azokat.
Szükség esetén elvégzi a más szakképesítések feladatellátási köréhez kapcsolódóan azokat a
gallyazási, darabolási munkákat, amelyek az egyéb szakképesítésekhez tartozó munkák elvégzésénél
szükségszerűek lehetnek. (Pl. katasztrófavédelmi tevékenységekhez kapcsolódóan
az utakra dőlt fák darabolása, eltávolítása az utakról.)

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához
A képesítési követelményt előíró jogszabály: 83/2003. (VII.16. FVM rendelet.

IDŐTARTAM
Óraszám : 140 óra
Intenzitás : 8 óra / nap
Képzésidőtartama : 18 nap

VIZSGA
A képesítő vizsga független akkreditált vizsgaközpontban kerül megszervezésre.
A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Sikeres vizsga esetén a vizsgaközpont kiállítja a szakképesítést igazoló államilag elismert bizonyítványt.