Középfeszültségű FAM szerelő továbbképzés kombinált technológiával

ALAPADATOK

Képzés típusa:

jogszabály által előírt továbbképzés

Bemeneti feltétel:

  • Érvényes szakirányú végzettség igazolása (Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával)
  • Érvényes foglalkozás-egészségügyi munkaköri orvosi alkalmassági igazolás

A képzés elvégzésével ellátható munkaterület, munkakör leírása:
A Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával létesítési, üzemzavar megelőzési, javítási és karbantartási feladatokat hajt végre középfeszültségű villamos szabadvezeték hálózatokon és berendezéseken írásos munkautasítás (FAM engedély) alapján, a hálózat feszültség alatti állapotában, a folyamatos üzem ellátás érdekében és a fogyasztó zavartatása nélkül. Az áramút részét képező hálózati elemein méréseket végez, villamos és mechanikai kötéseket létesít, bont, helyreállít. Szakmai, munkavédelmi ismeretei és felszerelései használatával, kombinált technológiával, érintéses módszerrel kapcsoló és más technológiai elemeken FAM beavatkozást végez

A szakmai képzés szabályozása:
Azoknak a Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával szakképesítéssel rendelkezőknek, akik FEOR 7343 Elektromoshálózat-szerelő, -javító munkakörben dolgoznak, üzemzavar megelőzési és javítási, karbantartási feladatokat hajtanak végre középfeszültségű villamos hálózatokon és berendezéseken, azok kikapcsolása nélkül, az üzem folytonossága érdekében, és szakmai munkavédelmi ismeretei és felszerelései használatával, kombinált módszerrel végeznek munkát középfeszültségű szabadvezetéken, a 72/2003.(X.29.) GKM rendelet előírása szerint szükséges a szakirányú végzettség megújítása.

A szakképesítés megújításának gyakorisága:
A 72/2003.(X.29.) GKM rendelet mellékleteként kiadott Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának 3.2.2 pontjának előírása szerint a Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával feljogosított szerelőknek a tevékenységük gyakorlásához 2 évente továbbképzésben kell részesülniük.

IDŐTARTAM
Óraszám : 32 óra (ütemezése: 16 óra elmélet, 16 óra gyakorlat)
Intenzitás : 8 óra / nap
Képzés időtartama : 4 nap
A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉNEK IGAZOLÁSA
A képzés sikeres teljesítésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány