Berendezésfelelősök, üzemviteli vezetők és munkavédelmi szakemberek FAM továbbképzése

ALAPADATOK

Képzés típusa:

jogszabály által előírt továbbképzés

Bemeneti feltételek:

  • Érvényes szakirányú végzettség igazolása (Berendezésfelelősök, üzemviteli vezetők és munkavédelmi szakemberek FAM képzése).
  • Érvényes foglalkozás-egészségügyi munkaköri orvosi alkalmassági igazolás

A szakképzettséggel ellátható munkaterület, munkakör leírása:
A képzésben résztvevő képes a FAM tevékenység elrendelésére a rendelkezésére álló információk alapján, képes a munkavezető részére FAM tevékenység engedélyt kiadni, érvényesíteni. A képzésben résztvevő képes a FAM tevékenység helyszínének azonosítására, képes alkalmazni a FAM tevékenységhez kapcsolódó dokumentumokat, képes a FAM tevékenység elvégzéséhez megfelelő személyeket kijelölni, és részükre szükséges felszereléseket biztosítani. A képzésben résztvevő képes a FAM tevékenység során alkalmazandó technológia megválasztására, alkalmazni a hatályos jogszabályokra.

A szakmai képzés szabályozása:
Azoknak az operatív Irányító feljogosítással rendelkező szakembereknek, akik a feszültség alatti munkavégzéshez kapcsolódó döntéseket hoznak, utasításokat adnak, a 72/2003.(X.29.) GKM rendelet előírása szerint szükséges a szakmai képesítés megújítása.

A szakképesítés megújításának gyakorisága:
A 72/2003.(X.29.) GKM rendelet Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának előírása szerint a Berendezésfelelősök, üzemviteli vezetők és munkavédelmi szakemberek FAM feljogosítással rendelkezőknek a tevékenységük gyakorlásához 4 évente továbbképzésben kell részesülniük.

IDŐTARTAM
Óraszám 24 óra
Intenzitás : 8 óra / nap
Képzés időtartama : 3 nap

A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉNEK IGAZOLÁSA
A képzés sikeres teljesítésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány