Középfeszültségű kábelszerelő

ALAPADATOK


Képzés típusa:

Szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés

Programkövetelmény száma:

07134006

Bemeneti feltételek:

  • Alapfokú iskolai végzettség
  • Erősáramú szakmai végzettség: Villanyszerelő / Villamosenergia-ipari technikus / Épületvillamossági technikus /Villamosgép és berendezési technikus / Erősáramú gép és készülék gyártó technikus / 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus / 52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus / 52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus /07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus / 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus / 5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus / Villamosmérnök (BsC, MsC) / Villamos üzemmérnök erősáramú szakon villamos művek / villamos gépek / villamos energetika / épületvillamosítás szakirányú szakmai előképzettség
  • Foglalkozás egészségügyi szakellátó által kiállított alkalmassági igazolás
  • A szakmai előképzettségként meghatározott valamely képesítés megszerzését követő 1 év erősáramú szakmai gyakorlat

A szakképzettséggel ellátható munkaterület, munkakör leírása:

A középfeszültségű kábelszerelő a vonatkozó szabványok, előírások, papír alapú és digitális dokumentációk alapján középfeszültségű kábelhálózatokat javít, karbantart, új létesítésű középfeszültségű kábelhálózatokat szerel, kivitelezési dokumentációk és a vonatkozó szabvány előírások, valamint villamos célműszerek és kábellövő eszközök segítségével középfeszültségű kábeleket azonosít. A kábelek meghibásodásait felismeri, és alapvető ismeretei vannak a középfeszültségű kábelhibákat behatárolni képes korszerű műszerekről, eszközökről és módszerekről. A középfeszültségű kábeleket szakszerűen megbontja, és azokat zsugor és feltolható technológiák alkalmazásával egyenes és vegyes összekötő, valamint végelzáró szerelvény beépítésével villamos és mechanikai szempontból egyaránt az eredetivel megegyező minőségben állítja helyre, és a megszerelt KÖF szerelvényt papír alapú szerelési bizonylat, vagy digitális marker segítségével megjelölve azonosíthatóvá teszi. Alapvető ismeretei vannak a kábelszerelést követő üzembevétel előtti villamos vizsgálati módszerekről és eszközökről. A munkavégzése során betartja a tűz, munka, környezet és érintésvédelmi szabályokat.

IDŐTARTAM

Óraszám: 160 óra
Intenzitás: 10 óra / nap
Képzés időtartama: 16 nap
VIZSGA
A képesítő vizsga független akkreditált vizsgaközpontban kerül megszervezésre.
A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Tűzvédelmi szakvizsga 1. kategória
Képesítő vizsga részei:
Írásbeli vizsga: Középfeszültségű kábelszerelői ismeretek
Projektfeladat: Középfeszültségű kábelszerelés a gyakorlatban
Sikeres vizsga esetén a vizsgaközpont kiállítja a szakképesítést igazoló államilag elismert bizonyítványt.