Villamos biztonsági felülvizsgaló képesítő képzés
ALAPADATOK

Képzés típusa:

Hatósági jellegű képesítő képzés

Bemeneti feltétel:

  • alapfokú iskolai végzettség
  • Szakmai előképzettség: Erősáramú szakmai végzettség: Villanyszerelő / Villamosenergia-ipari technikus / Épületvillamossági technikus /Villamosgép és berendezési technikus / Erősáramú gép és készülék gyártó technikus / 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus / 52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus / 52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus /07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus / 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus / 5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus / Villamosmérnök (BsC, MsC) / Villamos üzemmérnök erősáramú szakon villamos művek / villamos gépek / villamos energetika /épületvillamosítás szakirányú.
  • foglalkozás egészségügyi szakellátó által kiállított alkalmassági igazolás
  • 3 év erősáramú szakmai gyakorlat

A képzés elvégzésével ellátható munkaterület, munkakör leírása:
A Villamos biztonsági felülvizsgáló szakember feladata az épületek, építmények és egyéb létesítmények, szabadterek villamos biztonságának ellenőrzése az áramütés elleni védelem és a szabványos állapotának szempontjából a vonatkozó szabványok és jogszabályok, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése és az ellenőrzés eredményének dokumentálása. A villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának vizsgálatát.

IDŐTARTAM
Óraszám : 64 óra (elmélet: 56, gyakorlat: 2 x 4 óra)
Intenzitás : 8 óra / nap
Képzésidőtartama : 8 nap

VIZSGA
A vizsga a hatóság által kirendelt vizsgaszervező intézményben kerül megszervezésre.
A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
A képzés elvégzésével és a vizsga sikeres teljesítésével megszerezhető dokumentum: bizonyítvány
Képesítő vizsga részei:
Írásbeli vizsga: Villamos biztonsági felülvizsgálói ismeretek
Projektfeladat: Villamos biztonsági felülvizsgálói gyakorlat
Sikeres vizsga esetén a vizsgaszervező kiállítja a képesítő képzés sikeres elvégzését igazoló bizonyítványt.