Villámvédelmi felülvizsgáló

ALAPADATOK

Képzés típusa:

Szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés

Programkövetelmény száma:

07134008

Bemeneti feltételek:

  • alapfokú iskolai végzettség
  • Villanyszerelő/ Villanyszerelő leágazásai: Erősáramú berendezés-szerelő; Épületvillamossági szerelő; Vasútvillamossági szerelő; Villamoshálózat-szerelő/ Villamosgép- és készülékszerelő/Villamosenergia-ipari technikus/Épületvillamossági technikus/Villamosgép és berendezési technikus/ Erősáramú gép- és készülék gyártó technikus/Erősáramú elektrotechnikus/ 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus, 52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus 52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus, 07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus, 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus, szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: villamosenergiaipari munkák végzésére képesít/ Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon villamos művek, villamos gépek villamos energetika, épületvillamosítás szakirányú szakmai előképzettség.
  • foglalkozás egészségügyi szakellátó által kiállított alkalmassági igazolás
  • 3 év erősáramú szakmai gyakorlat

A szakképzettséggel ellátható munkaterület, munkakör leírása:
Épületek, építmények (norma szerinti és nem norma szerinti) villámvédelmi berendezéseinek szabvány, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése és az ellenőrzés eredményének dokumentálása
IDŐTARTAM
Óraszám : 100 óra
Intenzitás : 10 óra / nap
Képzésidőtartama : 10 nap
VIZSGA
A képesítő vizsga független akkreditált vizsgaközpontban kerül megszervezésre.
A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Képesítő vizsga részei:
Írásbeli vizsga: Villámvédelmi felülvizsgálói ismeretek
Projektfeladat: Villámvédelem felülvizsgálati gyakorlat
Sikeres vizsga esetén a vizsgaközpont kiállítja a szakképesítést igazoló államilag elismert bizonyítványt.