Gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló képesítő képzés

ALAPADATOK

Képzés típusa:

Hatósági jellegű képesítő képzés

Bementi feltételek:

  • beöltött 18. év
  • alapfokú iskolai végzettség
  • gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga vagy épületgépész technikus, vagy gázpari technikus végzettség vagy gáz- és olajtüzelőberendezés szerelő, üzembe helyező mestervizsga, vagy gázfogyasztó berendezés- és csőhálózatszerelő mestervizsga, vagy gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsga, vagy épületgépész mérnök, gázipari mérnök, gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázipari szaküzemmérnök  
  • munkaköri alkalmassági vizsgálat
  • 3 év gáz-, és olajipari gyakorlat

A szakképzettséggel ellátható munkaterület, munkakör leírása:

A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló a csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatát és minősítését végzi. Tevékenysége során részletesen ellenőrzi, minősíti és dokumentálja az üzemelő csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés szabályosságát, azok létesítéskor hatályos műszaki biztonsági szempontoknak való megfelelőségét, azok tömörségét, és további üzemelésre való alkalmasságát.  

Felülvizsgálja a PB tartályos gázellátó rendszerek csatlakozóvezetékeinek, felhasználói berendezéseinek szabályosságát és minősíti azokat a további üzemelésre való alkalmasság szempontjából. A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló teljesítményhatártól függetlenül felülvizsgálja a gázfelhasználó technológiai rendszereket, és dönt azok további üzemelésre való alkalmasságáról.  

Felülvizsgálja a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyag-fogyasztó technológiai rendszerek (a továbbiakban: olajfogyasztó technológiai rendszerek) elhelyezésének, üzemeltetésének szabályosságát. 

A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló a mérési adatokat és megállapításait jegyzőkönyvben dokumentálja, és műszaki biztonsági szempontok alapján minősít.  

Műszaki biztonsági szempontoknak való megfelelés felülvizsgálatát az olajfogyasztó technológiai rendszerek kiviteli terveiben, valamint a jogszabályban meghatározott adattartalmú tervezői nyilatkozatokban foglaltak alapján végzi.   

A műszaki biztonsági ellenőrzéskor figyelemmel van a felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a használatbavétellel kapcsolatban keletkezett dokumentáció, beleértve az időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatok jegyzőkönyvei és a létesítéskor hatályos olajfogyasztó technológiai rendszerek műszaki biztonsági szabályzata műszaki biztonsági-szabályzatában meghatározott követelményekre.  

Ellenőrzi, hogy az olajfogyasztó technológiai rendszerek és azok üzemeltetése megfelel-e a meghozott hatósági döntésekben foglaltaknak, valamint a műszaki biztonsági követelményeknek. 

IDŐTARTAM

Óraszám: 64 óra

Intenzitás: 8 óra / nap

Képzés időtartama: 8 nap

VIZSGA

A vizsga a hatóság által kirendelt vizsgaszervező intézményben kerül megszervezésre.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

A képzés elvégzésével és a vizsga sikeres teljesítésével megszerezhető dokumentum: bizonyítvány

Sikeres vizsga esetén a vizsgaszervező kiállítja a képesítő képzés sikeres elvégzését igazoló bizonyítványt.