Regisztrált gázszerelő

ALAPADATOK

Képzés típusa:

Hatósági jellegű továbbképzés

Bemeneti feltételek:

A továbbképzésre jelentkezők felvételi követelménye: a továbbképzés szakterülete szerinti szakképesítés megléte. A 42/2017. (XII.11.) NGM rendelet alapján gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga, vagy gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsga, vagy  központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő mestervizsga, vagy épületgépész technikus szakképesítés vagy gázipari technikus szakképesítés. 

A munkaterület leírása:

A 16/2018. (IX.11.) ITM rendelet értelmében a gázszerelő tevékenység végzésének feltétele a jogszabályban előírt továbbképzés ötévenként történő elvégzése.

A továbbképzés célja, hogy hatósági jellegű továbbképzést teljesítő személyek a szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai anyagot sajátítsanak el.

A továbbképzés célja elérése érdekében a részt vevők ismerjék meg a területre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, érvényes műszaki szabványok követelményeit, különös tekintettel azok változásaira és váljanak képessé a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására.  

A továbbképzésen érdemben lehetőséget kell adni a résztvevőknek a vonatkozó hatályos jogszabályi és érvényes műszaki szabvány követelmények megismerésére és megértésére.

A képzés szakmai témakörei:

  • A gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi változások.

  • Az üzemvitel, a karbantartás, a műszaki biztonsági ellenőrzés képzési programnak megfelelő, naprakész tananyaga.

IDŐTARTAM

Óraszám: 10 óra

Intenzitás: 10 óra/nap

Képzés időtartama: 1 nap

VIZSGA

A vizsga a hatóság által kirendelt vizsgaszervező intézményben kerül megszervezésre. A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

A képzés elvégzésével és a vizsga sikeres teljesítésével megszerezhető dokumentum: bizonyítvány.

Sikeres vizsga esetén a vizsgaszervező kiállítja a továbbképzés sikeres elvégzését igazoló bizonyítványt.