Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

ALAPADATOK

Képzés típusa:

Szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés

Programkövetelmény száma:

07153012

Bemeneti feltételek:

  • alapfokú iskolai végzettség
  • szakmai előképzettség nem szükséges
  • foglalkozás egészségügyi szakellátó által kiállított alkalmassági igazolás

A szakképzettséggel ellátható munkaterület, munkakör leírása:
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakma-jegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

A szakember a tanult fogyóelektródás védőgázas ívhegesztési és vágási technológiák felhasználásával, a munka-és tűzvédelmi előírások betartásával hegesztett fémszerkezeteket készít hegesztéstechnológiai utasítás (WPS) alapján, melyhez rajzot olvas, kiválasztja a szükséges anyagokat, munkadarabot előkészít (vág, köszörül, mér) és összeállítja amunkadarabot. Biztonságosan kezeli az ezen tevékenységekhez tartozó hegesztő-berendezéseket, gázpalackokat, reduktorokat, tömlőket.

Munkáját biztonságosan, magas minőségi szinten, a vonatkozó szabványok előírásainak meg-felelően végzi.

Munkaközi és végellenőrzést végez, és további vizsgálatokra előkészíti a munkadarabot. A hegesztési hibákat képes beazonosítani és kijavítani. Vigyáz a környezetére, a technológiát rendeltetésszerűen használja.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához
A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  • 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
  • 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükségesképesítésekről
  • ISO 9001

IDŐTARTAM
Óraszám : 380 óra
Intenzitás : 8 óra / nap
Képzésidőtartama : 48 nap

VIZSGA
A képesítő vizsga független akkreditált vizsgaközpontban kerül megszervezésre.
A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Képesítő vizsga részei:
Írásbeli vizsga:
Projektfeladat: Hegesztett kötések készítése bevont elektródával történő fogyóelektródás ívhegesztéssel (kézi ívhegesztéssel): sarokvarrat (lemez-lemez), tompavarrat (lemez-lemez), tompavarrat (cső-cső)
Sikeres vizsga esetén a vizsgaközpont kiállítja a szakképesítést igazoló államilag elismert bizonyítványt.