Munkavédelmi képviselő továbbképzés

ALAPADATOK

Képzés típusa:

Jogszabály által előírt továbbképzés

Bementi feltételek:

  • alapfokú iskolai végzettség
  • előző évben, vagy korábban 16 órás munkavédelmi képviselő alapképzésben való részvétel

A munkaterület leírása:

A munkavédelmi törvény 75.§-a (1) bekezdés c) pontja előírja, hogy „egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követően egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás képzésben való részvételi lehetőséget” a munkáltatónak biztosítani kell.

A képzés szakmai témakörei:

  • Munkavédelmi érdekegyeztetés szerepe, szervezeti kerete, mechanizmusa
  • Munkavédelmi képviselők jogállása, jogai
  • Együttműködés a munkáltatóval, a hatóságokal, stb.
  • Munkavédelmi bizottság ügyrendje, feladatterve
  • A munkáltatóval kötendő együttműködési megállapodás tartalma, formája
  • A munkavédelemről, a kémiai biztonságról szóló törvények, valamint a kapcsolódó rendeletek
  • Munkavédelem időszakos feladatai, valamint az ezekhez a témakörökhöz kapcsolódó jogi változások

IDŐTARTAM

Óraszám: 8 óra

Intenzitás: 8 óra / nap

Képzés időtartama: 1 nap

VIZSGA

A vizsga részei:

Írásbeli vizsga: teszt kitöltés a munkavédelmi képviselő továbbképzésen elhangzottak alapján